Коледно тържество 2021

На 23.12.2021 г. във фоайето на СУ “Елин Пелин“ бе проведено коледно тържество. Поздравителен адрес поднесе госпожа Донка Иванова  –  директор на училището. Под ръководството на хореографите г-н Т. Тодоров, г-жа Г. Желева, г-н Д. Маринов и г-н М. Михайлов бе поднесена богата фолклорна програма. Под ръководството на г-н Кр. Димитров Певческият състав на училището поднесе музикални изпълнения, свързани с ... Read More »

ГРАФИК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП

ЗА ПЕРОДА:   2.12. – 8.12.2021 г. присъствено обучение за: 5 „а“, 7 „а“, 8 „а“, 12 „а“; обучение в електронна среда: 6 „а“, 9 „а“, 10 „а“ , 11 „а“; ЗА ПЕРОДА:   9.12. – 15.12.2021 г. присъствено обучение за:  6 „а“, 9 „а“, 10 „а“, 11 „а“; обучение в електронна среда: 5 „а“, 7 „а“, 8 „а“, 12 „а“; Read More »

Съобщение

По нареждане на Община Варна и РЗИ Варна от 25 октомври всички ученици от 1 до 12 клас преминават на обучение в електронна среда от разстояние. Децата от ПГ учат присъствено. От ръководството Read More »

Важно!

Писмо на РИО – Варна относно информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната годината. Изтегли от тук Read More »

Край на обучение в ОРЕС

Уважаеми родители и ученици, Със Заповед № РД 01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването от 31.05.2021 г. се възстановява присъственото обучение за всички ученици. От Ръководството на СУ „Елин Пелин“ – Варна Read More »

График обучение в ОРЕС

От 05.05.2021 до 07.05.2021 – 6, 7, 8, 10 и 11 клас От 10.05.2021 до 14.05.2021 – 7, 8 и 10 и клас От 17.05.2021 до 28.05.2021 – 5 и 9 клас График обучение в ОРЕС през м. май 2021 г. Read More »

За учениците:

Остава в сила заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за неприсъствени учебни занятия до 17.03.2021 г. След изтичане на заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 г. учениците от пети клас се обучават в присъствени учебни занятия. За учениците от шести до дванадесети клас остава в сила заповедта на министъра на МОН № РД-09-619 ... Read More »

График за присъствения учебен процес

Във връзка с изпълнение на заповед на Министъра на Министерството на здравеопазването обучението на учениците да се осъществява по следния график, считано от 09.03.2021 г. до 17.03.2021 г. : 6 , 9 и 12 клас – учениците учат присъствено в училище; Децата от ПГ и учениците 1- 4 клас – учат присъствено в училище;5а, 7а 7б 8а, 10а, 11а и ... Read More »

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com