Празнични дни Виница 2023

На 30 април 2023 г. ученици от IX и X клас под ръководството на г-н Михайлов участваха в Празничните дни на Виница и изпълниха “Камерен добруджански танц”