60 години училище “Елин Пелин”, гр. Варна

[box type=”info” ]

Символ на българския народен танц

Вестник “Азбуки”, Брой 16, 2022

Чрез родния фолклор варненското СУ „Елин Пелин“ дава най-важния урок – по родолюбие

С концерт-спектакъл под надслов „Училището – традиция, знание, толерантност“ на 20 април СУ „Елин Пелин“ във Варна отбеляза своята 60-годишнина. То е уникално с професионалното образование на танцьори за български народни танци.

Танцовите състави на СУ „Елин Пелин“ във Варна печелят редица отличия от форумите, в които участват

Откриваме и развиваме таланта на учениците, съхраняваме и популяризираме българския фолклор у нас и в чужбина чрез танци, костюми, красота, съчетана с изяществото на цветове и багри, оцелели през вековете до наши дни. Училището ни стана символ на танцовото умение“, коментира пред в. „Аз-буки“ Донка Иванова – директор на СУ „Елин Пелин“ във Варна. Създадено на 1 декември 1961 г., то въвежда изучаването на български народни танци през 1994 г. – в началото в профил „Изкуства – хореография“.
Мисията на варненското школо в обучението на българския фолклор и народен танц получава допълнително развитие преди пет години. СУ „Елин Пелин“ – Варна, започва да осъществява обучение по професия „Танцьор“ и специалност от професия „Български танци“. Днес всички ученици от I до VII клас (общо 15 паралелки) изучават хореография, а професионалното образование след VIII клас е за професия „Танцьор“, специалност от професия „Български танци“.
„Доказахме през годините, че чрез българските народни танци изпълняваме своята задача да преподаваме най-важния урок – урока по родолюбие“, коментира Донка Иванова. И посочва
предимствата за учениците от придобиване на професионално образование с професия „Танцьор – български танци“.

 Донка Иванова,
                                         директор

При завършването възпитаниците на школото в специализираните паралелки придобиват III степен на професионална квалификация и възможност за продължаване на образованието във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, АМТИ – Пловдив, и в Югозападния университет в Благоевград с прием по специалности като „Българска народна хореография и артмениджмънт“, както и „Туризъм“ в Икономическия университет – Варна.
Завършилите паралелките с народни танци в училището във Варна основно се реализират професионално в областта на хореографията, в професионални и частни танцови състави, като аниматори и др.
„Освен развиването на уменията за културно-творческа изява, включително и чрез участие в национални и международни конкурси и фестивали, създаваме условия за творческа изява на учениците като предпоставка за интегрирането им. Задържат се в класните стаи учениците от уязвими групи, които имат затруднения с усвояването на хуманитарни и математически науки, но имат вроден усет за танц и музика и обичат да се изявяват на сцена“, коментира директорът Донка Иванова. Според нея българският фолклор е спойката, която свързва поколение след поколение различни етноси и култури. А професията танцьор е в унисон с установения принцип за равен достъп до образование и гарантира изпълнението на една от основните цели на закона – ранно откриване и насърчаване развитието и реализацията на силните страни и заложби на всяко дете. Една от осемте европейски ключови компетентности е тъкмо развитието на творческите изяви в училище.
Любовта към танца, удовлетвореността от сценични изяви спомагат за интеграцията на учениците, мотивира ги да идват на училище с желание.
„Има една магия, нещо общо между танц, музика, песен, обичаи и обредност.
Тази магия пази българското хилядолетия наред.
При българския фолклор все се връщаме, когато търсим идентичността и автентичността си. Защото това е наистина наше – без влиянието на модерното, без в него да има технологии и без вайкането и въздишките на делниците ни“, допълва Иванова.
От 24 май 2000 г. е традиция учениците от СУ „Елин Пелин“ да дават началото на празничното шествие на варненските училища с танцовата композиция „Празнична сюита“. А творческото им присъствие в културния живот на Морската столица е всекидневие.
Като признание за професионалните успехи и приноса в обществените събития на града, училището е удостоено от общината с „Награда Варна“ през 2011 г. С усилията и вдъхновението на екипа СУ „Елин Пелин“ се е превърнало в храм на духовността и танцовото изкуство в града.
Със съдействието на Министерството на културата през 2001 г. е създаден хореографски гардероб. С подкрепата на учители, партньори, деца и родители той се попълва постоянно с носии от различни етнографски области. И към момента хореографският гардероб разполага с над 2000 народни костюма от всички части на страната.
За професионалното образование „Танцьор“, специалност „Български танци“, ръководството на училището в морския град е осигурило и много добра материална база – четири оборудвани хореографски зали, съблекални и баня, както и многофункционална зала, открита през 2013 г., която предоставя възможност и за концертни изяви. Богата библиотека с учебни помагала по хореография допълва условията за обучение по български фолклор.
„В училището работят високо квалифицирани преподаватели с богат професионален опит, с множество лични награди от национални и международни конкурси, концерти и други прояви. Много от учителите по хореография в различни институции – университети, фолклорни ансамбли и други, са именно възпитаници на СУ „Елин Пелин“, паралелка с профил „Изкуства – хореография“, разказва директорката Донка Иванова. Двама от преподавателите по хореография в училището – Радослав Иванов и Галя Желева, също са завършили СУ „Елин Пелин“, профил „Изкуства – хореография“. А след завършване на висше образование са се завърнали в своето школо.
„Може би българският фолклор и обучението в народни танци изглеждат малко архаични за съвременния ни ритъм на живот, но много хора намират в него утеха, надежда и безгранично удовлетворение на търсенията си. Един друг, чуден свят, който ни говори чрез музика и танц. Фолклорът е връзката ни с минало, бъдеще и настояще, той е бил неизменна част от живота на българина, съхранил се е във времето и днес намира място в сърцата на всички нас.
В него е събрана философията на народа ни, всички песни и танци – това е нашата история, това е България“, продължава директорката емоционалния си разказ за варненското СУ „Елин Пелин“, преди да изреди част от стотиците успехи, награди и участия на възпитаниците си.
Учениците от училищните танцови ансамбли на СУ „Елин Пелин“ много пъти са представяли дос-
тойно училището и Варна на различни национални танцови фестивали и конкурси. Сред последните им награди са II място за учениците от XIА клас под ръководството на Галя Желева – старши учител хореограф, на фестивала „Като жива вода“ – Суворово 2020 г. III място за учениците от XА клас – паралелка с професия „Танцьор“ с ръководител Галя Желева на националния музикален фестивал „Пролетно надиграване“ във Варна. Грамота с плакет за учениците от двата художественотворчески танцови състава с ръководители Радослав Иванов и Тодор Тодоров в заключителния концерт на Европейския младежки музикален фестивал „Силата на песента“ 2019 г. Второ място с диплом и сребърна лира за танцовия състав с ръководител Тодор Тодоров на националния музикалнофолклорен конкурс „Орфееви таланти“ – Пловдив, 2019 г. Учениците от ХТТС с ръководител Тодор Тодоров получават звание „Лауреат I степен“ на националния фолклорен конкурс „Бъдност за талантите на България“ 2019 г. – София. Специална награда за учениците от IXА клас – паралелка професия „Танцьор“, с ръководител Галя Желева на XII празник на фолклорното изкуство „Като жива вода 2019“ – Суворово. Първа награда за учениците от ХТТС с ръководител Радослав Иванов от XII празник на фолклорното изкуство „Като жива вода 2019“ – Суворово. Първо място със златен медал за учениците от ХТТС с ръководител Галя Желева в XIX детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“ 2019 г. Първо място със златен медал и за Детския танцов състав с ръководител Галя Желева на ХVІІ детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“. През 2020/2021 г. поради епидемия от COVID-19 не са провеждани повече конкурси и фестивали.
Ученици от СУ „Елин Пелин“ все по-често са канени за участия в различни постановки и спектакли, като едно от последните им представяния е в постановката на Варненския театър за опера и балет „Българи от старо време“.

[/box]