Изложба

По повод Великден и честване на 60 годишнината на Средно училище “Елин Пелин” учениците изработиха табла с рисунки по теми от произведения на нашият любим патрон.