График обучение в ОРЕС

  1. От 05.05.2021 до 07.05.2021 – 6, 7, 8, 10 и 11 клас
  2. От 10.05.2021 до 14.05.2021 – 7, 8 и 10 и клас
  3. От 17.05.2021 до 28.05.2021 – 5 и 9 клас

График обучение в ОРЕС през м. май 2021 г.