График за присъствения учебен процес

Във връзка с изпълнение на заповед на Министъра на Министерството на здравеопазването обучението на учениците да се осъществява по следния график, считано от 09.03.2021 г. до 17.03.2021 г. :

  • 6 , 9 и 12 клас – учениците учат присъствено в училище;
  • Децата от ПГ и учениците 1- 4 клас – учат присъствено в училище;
  • 5а, 7а 7б 8а, 10а, 11а и 11б клас се обучават от разстояние в електронна среда.

Съгласно заповед на Директора