График за възстановяване на присъствения учебен процес

Във връзка с изпълнение на заповед на Министъра на Министерството на здравеопазването присъственият учебен процес от 16 февруари е :

  • Децата от ПГ – имат занимания присъствено в училище;
  • 1- 4 клас – учениците учат присъствено в училище;
  • 7 , 8 и 12 клас – учениците учат присъствено в училище;
  • 5 и 10 клас – от 16 февруари учениците учат присъствено в училище;
  • 6 и 9 клас – от 17 февруари учениците учат присъствено в училище;
  • Учениците от 11 а и 11 б клас – от 18 февруари учат присъствено в училище.