ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед № РД – 01 – 52 / 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването учениците започват учебни занятия при спазването на следния график:

– от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас

– от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас

– от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас

Учениците, които се обучават присъствено в училище трябва да носят маски.