Фолклорни традиции в СУ “Елин Пелин”


Репортаж на БНТ 2 за дейността на учениците от 11 “а ” клас, специалност български танци, с ръководител Галя Желева – ст. учител и преподавател по
български танци.