ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На основание заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се прекратяват учебните занятия, както и всякакви масови изяви на територията на СУ “Елин Пелин” – гр. Варна до 29.03.2020 г. (до последно нареждане).

Сградата на училището се затваря за обществено ползване!

От Ръководството