НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

„Деца четат на деца“-
съвместна инициатива
на СУ „Елин Пелин“
и ДГ „Палечко“

Учениците от V „a“ клас при СУ „Елин Пелин“ и децата от
ДГ „Палечко“ четоха любими приказки от Братя Грим