25 ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ ПО ХОРЕОГРАФИЯ

На 01 декември 2019 година от 18:00 часа във ФКЦ Варна ще се проведе Празничен концерт по случай 25 ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ ПО ХОРЕОГРАФИЯ в училище “Елин Пелин” гр. Варна.

Ръководсвото на СУ “Елин Пелин” кани всички бивши и настоящи ученици, учители, служители и приятели на училището да присъстват!