Игнажден-денят в Район „Одесос“

https://www.facebook.com/316018068469763/photos/pcb.2357419020996314/2357415974329952/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCDmspedhO_YUc3u-HOEplqulHBmnTOA7OzV03hOeBs0J5F3HWFGPLf8qc26O2APum88ovq2h44xzMA&__xts__%5B0%5D=68.ARBKRxCvR2eR20peeHhEZRVEl1dPLR7Pse-koPpXjLift6pNFLxkx8SKqE1St0IuNM1_vqMmCqyev3LrijJ7seR-qbHvp4gxANPUXugjNrf34VRKj5mmFT_l3951cNn_WvYJ6gfG03OllnSJxFzyOmGrk3_WRj6U1NnklaG_HDJrnyYRjjWmDY8gtEpYoVWbwSqfeZWMP8AH_r0ehLOcdZHqCKpEpzM10PHBoLYNe5zGUM2sx3JTq6IDHUkwpcKrL3eHPSGsSf6xQW5zVPzVYuDS0d0tMRWPsoj36J3b0H_JxX7He7nW18HsU-qL-HV-oTTTelMQaUmiG9UxpyFwMObviQ

Навръх Игнажден-денят на почитания от църквата Свети Игнатий, наречен Богоносец, млади коледари пожелаха здрава, щастлива и берекетна година на кмета на район „Одесос“ Георги Недев и служителите от администрацията. По традиция коледари бяха танцьорите от СУ „Елин Пелин“ с художествен ръководител Тодор Тодоров. И както подобава добрите гости бяха дарени от кмета Георги Недев с добра дара-вит, превит кравай.
Вярва се, че от този ден започват коледните празници. В народните поверия този ден се смята за начало на Мръсните дни (от Игнажден до Богоявление) и прехода от старата към новата година. С Игнажден започва зимният цикъл от традиционните коледни и новогодишни народни празници. Тези дни са изпълнени с различни гадания и предсказания, както и множество магични обреди и практики за осигуряване на плодородие и щастие.
Нека вярваме, че днес Бог пръв е прекрачил прага ни.