Панорамата на средното образование във Варна

Панорама на професиите и профилите в средното образование се проведe на 27.04.2018 г. от 10 до 18 ч. в Юнашкия салон. Организатор на събитието бе община Варна, а в него  се включиха 19 средни училища, професионални и профилирани гимназии, които представиха актуална информация за учебната 2018/2019 г.

Лилия Христова, директор на общинската дирекция „Образование и младежки дейности“, коментира, че подобни форуми се правят за улеснение на кандидатстващите и родителите им след 7 клас

Представители на училища от Варна и Добрич, съвместно с кариерните консултанти от общинския Център за подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна, са на място за консултации на ученици от 6 и 7 клас. Презентации, изделия от практическото обучение, макети, модели, демонстрации и информационни материали очакват всички ученици, родители и гости на панорамата.

Много интерактивни презентации имаше тази година, тези с танцови паралелки също ги представиха. Ето и танца на нашите осмокласни: