НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС “С ПЕСНИТЕ И ТАНЦИТЕ НА ТРАКИЯ”

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ТАНЦОВ СЪСТАВ ПРИ СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“
с ръководител господин Тодор Тодоров на  Национален фолклорен конкурс “С песните и танците на Тракия”  2018 град Варна

ПЪРВА  НАГРАДА  И  ЗА ХОРЕОГРАФСКА  ПАРАЛЕЛКА  ОСМИ КЛАС ПРИ СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“
с ръководител госпожа Галя Желева  на  Национален фолклорен конкурс “С песните и танците на Тракия”  2018 град Варна