Годишна продукция

На 20.04.2018 г. се състоя годишната продукция на учениците, завършващи степен на образованието си – IV a клас -“Хореография”  и абитуриентите от XII а клас с профил „Изкуства“ – хореография.