Националния музикално – фолклорен конкурс „Орфееви таланти“ – град Пловдив, 2018 г.

Танцовият състав при СУ „Елин Пелин“ –Варна взе участие в Националния музикално – фолклорен конкурс „Орфееви таланти“ – град Пловдив, 2018 г.

Това е един от най-големите по посещаемост и качество на журиращия и организационен състав конкурси в България. Събитието се провежда ежегодно, по традиция през предпоследната седмица на месец март. Главен организатор е Български национален младежки фолклорен съюз с председател Н. Гурбанов, а съорганизатор е Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.

В НМФК „Орфееви таланти“ участваха над 5 000 участници от всички 28 административни области в България, множество малки и средни Общини и Кметства. Председател на двадесет и шест членно жури е проф. акад. Милчо Василев – ректор на АМТИИ – Пловдив. Целта на конкурса е изява на таланта на деца, ученици, студенти и преподаватели в областта на българското народно-песенно, инструментално и танцово изкуство. Съхраняване и обогатяване на българската национална култура.Конкурсът е включен в програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 година.

Училищният танцов състав с ръководител Тодор Тодоров завоюва Първо място с диплом и златна лира.