Важно!!!

Съобщение за родителите:
 

На 07.03.2018 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща с класните ръководители и преподавателите