ХVІІ Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“

Учениците от Представителния танцов ансамбъл с ръководител Тодор Тодоров и учениците от Детския танцов състав с ръководител Галя Желева  участваха в ХVІІ Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“- Хасковски минерални бани. Този фестивал съхранява  автентичната култура на етносите, духовните ценности, традициите и идеите за единство и толерантност.

Вече 17 години този фестивал събира децата на Балканите и гради мостове между различните култури и  традиции  и е още един пример за толерантност между религии и етноси. Фестивалът е  място и на надеждата, че утрешния ден заедно ще живеем по-добре и ще бъдем щастливи.

На сцената в Минерални бани участниците се състезаваха в пеене и танц в продължение на 1000 часа в два поредни дни -на 31 май и 1 юни. Представиха се  близо 2000 деца, 80 групови и 25 индивидуални изпълнители от 17 области и 44 населени места в България, както и участници от 6 държави , между които Индия, Молдова, Сърбия, Македония и Босна и Херцеговина. Това бе най-мащабната проява в страната, посветена на Международния ден на детето.

Представителният училищен танцов състав към СУ „Елин Пелин”- Варна с ръководител Тодор Тодоров завоюва Първо място със златен медал в раздел Танцови колективи. И получи още една награда , признание за училищния танцов състав и неговия ръководител – Специалната награда на Сдружението на танцовите дейци.