Прием ПЪРВИ КЛАС

Средно училище „Елин Пелин“ – гр. Варна 

ОБЯВЯВА 

16 СВОБОДНИ МЕСТА

за прием ПЪРВИ КЛАС