С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НОРМАЛЕН  УЧЕБЕН  ПРОЦЕС 

          ОТ 16.01.2017 г. ( понеделник ).

Температурата в СУ „Елин Пелин“ са оптимални!

    

От Ръководството