Съобщение

Температурите в класните стаи на СУ “Елин Пелин” е 18°С -19°С.

От Дирекцията 

на СУ “Елин Пелин”