Заповед на Кмета на Община Варна

На основание Заповед на Кмета на Община Варна 09.01.2017 г. /понеделник/  е неучебен ден.

Учебните занятия се възобновяват на 10.01.2017 г.

От Дирекцията на

СУ “Елин Пелин”