Фолклорна вечер “Разкажи ми приказка бабо!”

В изпълнение на училищната политика за издигане качеството на образованието по български език и литература учениците от III а клас с класен ръководител С. Петрова с голямо старание подготвиха фолклорна вечер “Разкажи ми приказка бабо!”, посветена на творчеството на Елин Пелин.


С драматизациите “Сливи за смет”, “Богатият Мравей”, “Големи лъжи” малките артисти ни пренесоха в чудния приказен свят на певеца на българското село.