Празник на четенето

                                        В изпълнение на Училищната  политика за издигане качеството на обучението и на резултатитепо български език и литература второкласниците от СУ „Елин Пелин“ , гр. Варна с класен ръководител Донка Иванова и старши учител  на група ЦДО  А. Манолова, проведоха  празник на четенето, посветен на 55 годишния юбилей на училището. За реализиране на тържественото събитие своя принос дадоха   възпитаниците на ОУ „Елин Пелин“ гр. Пловдив и ОУ „Елин Пелин“ гр. Бургас, като изпратиха рисунки, снимки, поздравления.  Така  елинпелиновци от трите града подкрепиха  националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. Съвместната изява, включваща произведение от писателя в изразително изпълнение на артист, упражнения за четене с разбиране, интердисциплинарни  връзки с музика, танцово и изобразително изкуство се превърна в истински празник.  Родителите подариха за библиотеката на училището ценно издание на „Сватбата на Червенушко“. Директорът на СУ „Елин Пелин“ гр. Варна, госпожа Д. Иванова поздрави учениците и техните родители и отправи сърдечни пожелания за високи учебни и творчески постижения.

[divider]