Първо заседание на Обществения съвет

      На 05.12.2016 г. от 18:30 часа, в сградата на СУ “Елин Пелин” – стая 201 ще се проведе първото работно заседание на Обществения съвет към училището. Моля, всички новоизбрани членове да присъстват.

От Ръководството