Съобщение

Новата учебна 2016/2017 година за децата от подготвителните групи се открива на 16.09.2016 г.

от 8:00 часа.