СЪОБЩЕНИЕ

     Родителски срещи на 08 септември 2016 г. /четвъртътък/, от  1730 часа ще се проведат  за I, V, VI клас:

 

I а клас – стая 101

I б клас – стая 102

V а клас – стая 305

V б клас – стая 302

VI а,б клас – стая 201

 

 

От Ръководството на СУ „Елин Пелин“