Важно съобщение!

       На 22.02.2016 год. СОУ “Елин Пелин” възобновява учебните занятия както следва:

ПЪРВА СМЯНА                            ВТОРА СМЯНА

ПГ 5 год.                                                           ПГ 6 год.

1-4 клас                                                            ПИГ 1-4 клас

8-12 клас                                                           5-8 клас[divider]

 [divider]