г-жа Друмева получи “Почетен знак”

В СОУ „Елин Пелин”  са разработени и утвърдени правила за символите, знаците, почетните звания и ритуалите.  Изработен е уникален почетен знак,  свързан с логото на училището. Първи носител е Росица Друмева – дългогодишен директор на училището, с решение на педагогическия съвет , по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и във връзка с нейния 70 годишен е удостоена с почетен знак и грамота за нейния принос и особени заслуги в утвърждаването на училището като водещо в системата на образованието и културата и развитието на хореографското обучение.