ПОХВАЛА за ученици от СОУ “Елин Пелин”

На основание чл. 147 ал. 1 т. 8 от ППЗНП  и във връзка с Решение на ПС Протокол № 13 от 13.05.2015 г.

ИЗКАЗВАМ  ПОХВАЛА

За активно участие в градския клуб  „Философия” – Варна и издаването на списание „Нашата философия” на следните ученици:

  • Бедрие Орхан Хюсеин – ученичка от Xа клас
  • Александра Миленова Димитрова – ученичка от Xа клас
  • Пламена Стоянова – ученичка от Xа клас
  • Гале Зинова Ивова – ученичка от XIа клас
  • Йоана Бориславова Войчева – ученичка от XIа клас
  • Станислава Маринова – ученичка от XIа клас
  • Денис Исса Ал Ахдар – ученик от XIIа клас

Снимки от събитието:

« на 2 »