Спаси живота на децата

Трета глобална международна седмица за пътна безопасност

„Спаси живота на децата”

Традиционно учениците от СОУ „Елин Пелин” се включиха в Третата  глобална седмица по безопасност на движението на тема „Спаси живота на децата”, която се проведе от 4 до 10 май 2015 г.

Учениците изготвиха табла със снимков материал и информация по темата.

В обявения конкурс за рисунка, работиха по темата „Пътят към училище”.  Най-добрите рисунки бяха  показани на  изложба.

Учениците гледаха филми с тематика БДП,  направени бяха и мултимедийни презентации.
            Проведоха се тематични часове на класовете и беседи – запознаване на учениците с материали за Третата  глобална седмица за пътна безопасност и Декларацията на децата за безопасност на движението по пътищата.