Прием в I клас за учебната 2015-2016 година

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници.

За учебната 2015- 2016 година СОУ “Елин Пелин” обявява прием на следните паралелки:

Ia клас с разширено изучаване на хореография

Iб клас с изучаване на предприемачество

Iв клас с разширено изучаване на Физическо възпитание и спорт баскетбол

Приемен ден за родителите – всеки вторник от 12.00 до 18.00 часа в дирекцията на училището.