График за трета поправителна сесия

Със заповед РД – 07 – 109 / 24.09.2014 г. на Директора на СОУ “Елин Пелин” са определени графиците за провеждане на изпитите.

 Г Р А Ф И К

За провеждане на изпити за ученици подали заявления за трета поправителна сесия.

Дата,/ час Кабинет Учебен предмет
26.09./13.30   Физическо възпитание и спорт
01.10./13.00 201 ЗИП – български език и литература
01.10./13.00 201 Изобразително изкуство
01.10./13.00 201 ЗИП – Философия
02.10.13.00 201 ЗИП – Математика
02.10./13.00 201 Информатика
03.10./13.00 201 География и икономика 
03.10./13.00 201 Химия и опазване на околната среда
09.10./13.00 201 Английски език
09.10./13.00 201 История и цивилизация
10.10./13.00 201 ЗИП – История и цивилизация
10.10./13.00 201 Математика
13.10./13.00 201 Български език и литература
13.10./13.00 201 Музика
14.10./13.00 201 ЗИП – биология и здравно образование
14.10./13.00 201 Биология и здравно образование
17.10./13.00 201 ЗИП – География и икономика
17.10./13.00 201 Информационни технологии
17.10./13.00 201 Технологии
20.10./13.00 201 ЗИП – Информационни технологии
22.10./13.00 201 Свят и личност

 Г Р А Ф И К

За провеждане на годишни изпити за ученици

в самостоятелна форма

Дата, /час Кабинет Учебен предмет
26.09./13.30   Физическо възпитание и спорт
01.10./13.00 201 ЗИП – български език и литература
01.10./13.00 201 Изобразително изкуство
01.10./13.00 201 ЗИП – Философия
02.10./13.00 201 ЗИП – Математика
02.10./13.00 201 Информатика
03.10./13.00 201 География и икономика 
03.10./13.00 201 Химия и опазване на околната среда
09.10./13.00 201 Английски език
09.10./13.00 201 История и цивилизация
10.10./13.00 201 ЗИП – История и цивилизация
10.10./13.00 201 Математика
13.10./13.00 201 Български език и литература
13.10./13.00 201 Музика
14.10./13.00 201 ЗИП – биология и здравно образование
14.10./13.00 201 Биология и здравно образование
17.10./13.00 201 ЗИП – География и икономика
17.10./13.00 201 Информационни технологии
17.10./13.00 201 Технологии
20.10./13.00 201 ЗИП – Информационни технологии
22.10./13.00 201 Свят и личност