НП „Иновации в действие“

  1. ОУ „Елин Пелин“ гр. Бургас – домакин за обмен на добри практики по НП „Иновации в действие“
  2. Съдържателен отчет 
  3. ПОСЕЩЕНИЕ В ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – БУРГАС
  4. ПОСЕЩЕНИЕ В СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“ – ВРАЦА
  5. ПОСЕЩЕНИЕ В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – Ловеч

6. През учебната 2023/2024 година СУ “Елин Пелин” гр.Варна работи НП “Иновации в действие” с партньор иновативно ОУ “Капитан Петко Войвода” гр.Варна