ДЗИ

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за  определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2023 – 2024 година

Вашият коментар