ТВОЯТ ЧАС

 

[divider]

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г. 

Вход към електронна платформа

Ръководител
1 Петя Георгиева Христова

„Да овладеем българския език“[Best_Wordpress_Gallery id=“185″ gal_title=“Да овладеем българския език“]

 

16.10.2017 – 15.06.2018
2 Диана Цанкова Митева

„Заедно можем повече“

16.10.2017 – 15.06.2018[Best_Wordpress_Gallery id=“180″ gal_title=“Заедно можем повече“]

16.10.2017 – 15.06.2018
3 Диана Цанкова Митева

„Мога да решавам задачи“[Best_Wordpress_Gallery id=“181″ gal_title=“Мога да решавам задачи“]

16.10.2017 – 15.06.2018
4 Велка Павлова Сивилева

„Българският език е лесен със стихове и песен“[Best_Wordpress_Gallery id=“192″ gal_title=“Българският език е лесен“]

 

16.10.2017 – 15.06.2018
5 Живка Петрова Добрева

„Компютърна анимация“

16.10.2017 – 10.02.2018
6 Светлана Владимировна Колева

„Математиката – лесна и интересна“[Best_Wordpress_Gallery id=“173″ gal_title=“Апрелева 5 кл“]

 

16.10.2017 – 15.06.2018
7 Красимир Каменов Димитров

Вокална група „Моряче“[Best_Wordpress_Gallery id=“171″ gal_title=“Моряче“]

16.10.2017 – 30.05.2018
8 Йорданка Желязкова Димитрова

„Весела палитра“[Best_Wordpress_Gallery id=“197″ gal_title=“Весела палитра“]

31.10.2016 – 18.05.2017
9 Светлана Анастасова Костадинова

„Родна реч омайна, я разкрий ми свойта тайна“[Best_Wordpress_Gallery id=“200″ gal_title=“Родна реч омайна“]

 

16.10.2017 – 30.05.2018
10 Миролюбка Ненова Цонева

„Четенето е най-доброто учене“[Best_Wordpress_Gallery id=“186″ gal_title=“Четенето е най-доброто учене“]

 

16.10.2017 – 29.06.2018
11 Надежда Георгиева Кирязова

„Четем, пишем и говорим правилно на български език“

16.10.2017 – 30.05.2018
12 Недялка Русева Йорданова

„Будни очички – морски звездички“

[Best_Wordpress_Gallery id=“175″ gal_title=“Будни очички – морски звездички“]

16.10.2017 -30.05.2018
13 Теодор Любенов Никифоров

Спортна секция „Първи и във волейбола“[Best_Wordpress_Gallery id=“189″ gal_title=“Волейбол“]

16.10.2017 -15.06.2018