Награди

Конкурси и награди

Представителните танцови състави на училище „Елин Пелин” участват в   национални и международни фестивали и печелят награди:

Коледно надиграване – Варна  2005 г. –Диплом и ІІІ място за VІІа клас

с хореограф Тодор Тодоров

V Международен конкурс „Изкуство и приятели” – Варна –  І награда на ХІ клас с ръководители Мария Дражева и Тодор Тодоров

V Международен конкурс „Изкуство и приятели” – Варна І – награда на VІІІ клас с ръководител Стоян Ризов

Грамота за Учебен танцов състав „Елин Пелин” с ръководител Тодор Тодоров

„Да ударим тъпана” 2006 г. масово участие от ІІІ до ХІІ клас

Коледно надиграване 2006 г.–ІІ място  Учебен танцов състав с ръководител Тодор Тодоров

Март 2007 г.- Фестивал на любителското училищно художествено творчество

Учебен танцов състав с ръководител  Тодор Тодоров – лауреат

Детски танцов състав  с ръководител Радослав Иванов – лауреат

2007 г. Седми  детски етнофестивал „Децата на Балканите с духовност в Европа” – Хасковски минерални бани –Учебен танцов състав с ръководител  Тодор Тодоров –

І награда

Международен конкурс „Усмивките на морето” гр. Балчик – Детски танцов ансамбъл с ръководител Радослав Иванов – І награда

Детски конкурс „Пет континента танцуват във Варна”  – ІХ клас с ръководител Стоян Ризов –І награда,

ІІ-ІІІ клас с ръководител Радослав Иванов – І награда,

ІV клас с ръководител Галя Желева – ІІ награда

VІІ Международен конкурс „Изкуство и приятели” – Варна – І награда на ІІ-ІІІ клас

с ръководител Радослав Иванов

Коледно надиграване 2007 г. – ІІІ награда за Детски танцов състав с ръководители Радослав Иванов и Галя Желева

Награда за музика за детския сюжетен танц „Сватбата на Червенушко” на  Веселин Русев

2008 г. Осми детски етнофестивал „Децата на Балканите с духовност в Европа” –  Хасковски минерални бани–Детски танцов състав с ръководител  Радослав Иванов  –

І награда

Учебен танцов състав с ръководител Тодор Тодоров  – ІІ награда

Февруари 2009 г. Фестивал на любителското училищно художествено творчество

Учебен танцов състав с ръководител  Тодор Тодоров – лауреат

Детски танцов състав  с ръководител Радослав Иванов – лауреат

Май 2009 г. Общобългарски младежки фолклорен събор „С България в сърцето”

гр. Каварна – Детски танцов състав с ръководител  Радослав Иванов– І награда

Учебен танцов състав с ръководител Тодор Тодоров – І награда

25.06.2009 г. Международен конкурс „Усмивките на морето” гр. Балчик

Детски танцов състав с ръководител Радослав Иванов – ІІ награда

 

31.05.2010 г. Десети етнофестивал „Децата на Балканите с духовност в Европа” –  Хасковски минерални бани –Учебен танцов състав с ръководител Тодор Тодоров – Специалната награда на журито

1.06.2011 г. Единадесети етнофестивал „Децата на Балканите с духовност в Европа” –  Хасковски минерални бани –Специална награда за Учебен танцов състав с ръководител Тодор Тодоров

Международен фестивал „Радост на брега” в гр. Бургас – Учебен танцов състав с ръководител Тодор Тодоров – І място

2011 г. Международен конкурс „Усмивките на морето” гр. Балчик

Детски танцов ансамбъл с ръководител Радослав Иванов – ІІ награда

ІХ клас – с ръководител Радослав Иванов – ІІ награда

21.06.2011 г. ХІ Международен конкурс „Изкуство и приятели” гр. Варна

Детски танцов състав с ръководител Радослав Иванов – І място

ІХ клас с ръководител Радослав Иванов – І  място

5.10. 2011 г.  Общинско отличие  на млад учител в областта на изкуствата – гр. Варна

за Радослав Иванов

23-25.03. 2012 г. ХІІ Международен музикален фолклорен фестивал „Орфеево изворче” Стара Загора  – Учебен танцов състав с ръководител Тодор Тодоров –

„Златна лира на Орфей”

ХІІ Международен конкурс „Изкуство и приятели” гр. Варна

Х-ХІ клас с ръководител Галя Желева – І място

15-17 .03.2013 г. Конкурс „Орфеева дарба” София  – Учебен танцов състав с ръководител Тодор Тодоров – І място  в категорията за хореографски паралелки в специализираните училища

Национален събор „Заблеяло ми агънце”  – Учебен танцов състав с ръководител Тодор Тодоров – ІІ награда и парична премия 1000 лв.

Детски етнофестивал „Децата на Балканите с духовност в Европа” –   Хасковски минерални бани — Детски танцов ансамбъл с ръководител Радослав Иванов – ІІ награда

2014г. Международен музикален фолклорен фестивал „Орфеево изворче” Стара Загора  – Учебен танцов състав с ръководител Тодор Тодоров – „Златна лира на Орфей”

27.03.2016 год. XVI НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС “ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ”.

  • Училищен танцов състав с ръководител Тодор Тодоров – ЗЛАТНА ЛИРА НА ОРФЕЙ.
  • Детски танцов състав с ръководител Радослав Иванов  – СРЕБЪРНА ЛИРА НА ОРФЕЙ .

Вашият коментар