Стипендии

Заповед на Директора относно видовете стипендии, условията и реда за получаване на стипендия от учениците, завършили основно образование в СУ „ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА 

на първия учебен срок на учебната 2022/2023 година

/качена на 19.09.2022 г./

[button color=“green“ size=“small“ link=“https://drive.google.com/file/d/1kP5bb5HQAE0xG46ei9YZ4mH6Rz1tGTRl/view?usp=sharing“ target=“blank“ ]отвори[/button]

Заповед на Директора относно видовете стипендии, условията и реда за получаване на стипендия от учениците, завършили основно образование в СУ „ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА 

на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година

/качена на 06.02.2023 г./

[button color=“blue“ size=“small“ link=“https://dochub.com/su-elinpelin-varna/orO7lgeVL0Md32EVjMP2p5/стипендии-2-срок-22-23-pdf?dt=YxsBid1Hsefs452cbrSH/view?usp=sharing“ target=“blank“ ]изтегли от тук[/button]

 

ПРАВИЛА

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
В СУ„ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА

Правилата са изготвени въз основа на ПМС 328 от 21.12.2017 година
ДВ бр. 10/28.12.2017 г.

[button color=“green“ size=“small“ link=“https://dochub.com/su-elinpelin-varna/4DeM0oWKmG0qA81wXyLgP3/правила-стипендии-pdf?dt=bx84rTdec4CQtpLqzJvN/view?usp=sharing“ target=“blank“ ]ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК[/button]

Необходими документи: