Стипендии

Заповед на Директора относно видовете стипендии, условията и реда за получаване на стипендия от учениците, завършили основно образование в СУ „ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА 

на първия учебен срок на учебната 2020/2021 година

/качена на 18.09.2020 г./

отвори

Заповед на Директора относно видовете стипендии, условията и реда за получаване на стипендия от учениците, завършили основно образование в СУ „ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА 

на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година

/качена на 18.02.2021 г./

отвори

 

ПРАВИЛА

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
В СУ„ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА

Правилата са изготвени въз основа на ПМС 328 от 21.12.2017 година
ДВ бр. 10/28.12.2017 г.

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Необходими документи:

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com