Учебници

Списъци

с утвърдените учебници по класове

за учебната 2020/2021 г.

Електронно четими учебници от страницата на МОН

Всички учебници  и учебни помагала на  в електронен вариант ще намерите от:

на издателство „Просвета“ тук ,

на издателства „Klett“ от тук .

на издателство „Бит и Техника“ от тук ,

на издателство „Домино“ от тук ,

на издателство „Изкуства“ от тук ,

първи клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Буквар, П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
2. Читанка, П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
3. Учебна тетрадка № 1 по писане, П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
4. Учебна тетрадка № 2 по писане, П. Димитрова и Н. Петрова „Просвета Плюс“ ЕООД
5. Учебна тетрадка № 3 по български език, П. Димитрова и М. Бончева „Просвета Плюс“ ЕООД
6. Математика, В. Ангелова и Р. Топалска „Просвета Плюс“ ЕООД
7. Учебна тетрадка № 1, В. Ангелова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
8. Учебна тетрадка № 2, В. Ангелова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
9. Околен свят, Е. Василева и С. Цветанска „Просвета Плюс“ ЕООД
10. Учебна тетрадка по околен свят, Е. Василева и С. Цветанска „Просвета Плюс“ ЕООД
11. Музика, Калоферова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
12. Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
13. Технологии и предприемачество, Л. Витанов и М. Райкова „Просвета Плюс“ ЕООД
14. Албум по технологии и предприемачество за I клас, Л. Витанов и М. Райкова „Просвета Плюс“ ЕООД

втори клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
2. Читанка, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
3. Учебна тетрадка по български език № 1, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
4. Учебна тетрадка по български език № 2, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
5. Учебна тетрадка към читанка, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
6. Английски език “Hello”, Ем. Колева, Н. Георгиева „Просвета Плюс“ ЕООД  
7. Учебна тетрадка по английски език  “Hello”, Ем. Колева и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
8. Математика, В. Ангелова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
9. Учебна тетрадка по математика № 1, В. Ангелова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
10. Учебна тетрадка по математика № 2, В. Ангелова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
11. Околен свят, Е. Василева и др.  
12. Учебна тетрадка по околен свят, Е. Василева и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
13. Музика, Г. Калоферова и др.  
14. Изобразително изкуство, П. Цанев и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
15. Технологии и предприемачество, Н. Цанев и др. „Булвест 2000″ ООД, ИК „Анубис“ ООД, Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“  
16. приложение – албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и др. „„Булвест 2000″ ООД, ИК „Анубис“ ООД, Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“  

трети  клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК
ИЗДАТЕЛСТВО, АВТОР
1.
Български език
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
2.
Читанка
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
3.
Уч. тетрадка по български език № 1
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
4.
Уч. тетрадка по български език № 2,
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
5.
Уч.тетрадка към читанката
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
6.
Английски език „Young Explorers”
Oxford Nina Lander
7.
Уч. тетрадка по английски език
Oxford Nina Lander
8.
Математика
„Просвета плюс” ЕООД, В.Ангелова
9.
Уч. тетрадка по математика № 1
„Просвета плюс” ЕООД, Ст.Дойчинова
10.
Уч. тетрадка по математика № 2
Просвета плюс” ЕООД, Ст.Дойчинова
11.
Компютърно моделиране
„Просвета плюс” ЕООД, Ант.Миланова
12.
Човекът и обществото
„Просвета плюс” ЕООД, С.Цветанова
13.
Уч. тетрадка по човекът и обществото
„Просвета плюс” ЕООД, С.Цветанова
14.
Човекът и природата
„Просвета плюс” ЕООД, М.Кабасанова
15.
Уч. тетрадка по човекът и природата
„Просвета плюс” ЕООД, М.Кабасанова
16.
Музика
Просвета плюс” ЕООД, Г.Калоферова
17.
Изобразително изкуство
„Просвета плюс” ЕООД,
П.Цанев
18.
Технологии и предприемачество
„Просвета плюс” ЕООД, Л.Витанов
19.
Албум по Технологии и предприемачество
„Просвета плюс” ЕООД, Л.Витанов

четвърти  клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК, АВТОР
ИЗДАТЕЛСТВО
Е
Български език, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
2.
Читанка, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
3.
Учебна тетрадка по български език № 1, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
4.
Учебна тетрадка по български език № 2, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
5.
Учебна тетрадка за развитие на речта, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
6.
Учебна тетрадка по четене, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
7.
Английски език “Hello”
Oxford
8.
Учебна тетрадка по английски език
Oxford
9.
Математика, Вл.Ангелова
Просвета плюс” ЕООД
10.
Учебна тетрадка по математика част 1, Вл.Ангелова
Просвета плюс” ЕООД
11.
Учебна тетрадка по математика част 2. Вл.Ангелова
Просвета плюс” ЕООД
12.
Компютърно моделиране, Д.Дурева
Просвета София” АД
13.
Учебна тетрадка по компютърно моделиране. Д.Дурсва
Просвета София” АД
14.
Човекът и обществото, С.Цветанска
Просвета плюс” ЕООД
15.
Учебна тетрадка по човекът и обществото, С.Цветанска
Просвета плюс” ЕООД
16.
Човекът и природата, М.Кабасанова
Просвета плюс” ЕООД
17.
Учебна тетрадка по човекът и природата, М.Кабасанова
Просвета плюс” ЕООД
18.
Музика, Г.Калоферова
Просвета плюс” ЕООД
19.
Изобразително изкуство, П.Цанев
Просвета плюс” ЕООД
20.
Домашен бит и техника, Л.Витанов
Просвета плюс“ ЕООД
21.
Албум приложение по домашен бит и техника, Л.Витанов
Просвета плюс” ЕООД


пети  клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език М.Христова-Плашилска и др.  ИК “Анубис” ООД  
2. Литература  К.Протохристова ИК “Анубис” ООД  
3. Английски език “Hello”, Д. Петкова и др. „Просвета-София“АД  
4. Математика, Т.Витанов и др. ИК “Анубис” ООД  
5. Информационни технологии, Н. Николова и др. „Просвета-София“ АД  
6. История и цивилизации, Т. Леков и колектив „Просвета-София“ АД  
7. География и икономика,  доц. д-р Л. Цанкова и др. „Просвета-Плюс “ АД  
8. Човекът и природата, М. Кабасанова и колектив „Просвета АзБуки“ ЕООД  
9. Музика, В. Сотирова и др. „Просвета-София“ АД  
10. Изобразително изкуство, проф. О. Занков  и др. ИК “Анубис” ООД  
11. Домашна техника и икономика, Т. Николова и др. „Бит и техника“ ООД  

шести клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език, М. Георгиева и др. ИК „Анубис” ООД  
2. Литература, К. Протохристова и др. „ИК „Анубис” ООД  
3. Английски език “Hello”, Ем. Колева и др. „Просвета-София“АД  
4. Математика, Т. Витанов и колектив „ИК „Анубис” ООД  
5. Информационни технологии, Н. Николова и др. „Просвета – София” АД  
6. История и цивилизации, П. Павлов и колектив „Просвета-София”АД  
7. География и икономика, С. Дерменджиева и др. „Просвета-София” АД  
8. Човекът и природата, М. Градинарова и колектив СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие  
9. Музика,  В. Сотирова и Здр. Матеева „Просвета-София“ АД  
10. Изобразително изкуство, проф. О. Занков  и др. ИК “Анубис” ООД  
11. Домашна техника и икономика, Т. Николова и др. „Бит и техника“ ООД  

седми клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК
ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1.
Български език
ИК“Анубис“ ООД. М.Георгиева
2.
Литература
ИК“Анубис“ ООД, П.Протохристова
3.
Английски език “Hello”
„Просвета-София“АД, Д. Петкова
4.
Математика
“ Просвета-София“ АД, П.Николова
5.
История и цивилизация
„Булвест 2000“ ООД, Г.Якимов
6.
География и икономика
„Просвета-София“АД, Ст.Дермендиева
7.
Биология и здравно образование
„Булвест 2000“ ООД, Вл.Овчаров
8.
Химия и опазване на околната среда
„Педагог-6”, М.Павлова
9.
Физика и астрономия.
„Педагог-6”, Ев.Бейова
10.
Музика
„Просвета-София“АД, В. Сотирова
11.
Изобразително изкуство
ИК“Анубис“ ООД, О.Занков
12.
Технологии и нредприемачество
„Бит и техника“ ООД, Т. Николова

осми клас

УЧЕБНИК
ИЗДАТЕЛСТВО
АВТОР
1
Български език
Аз Буки Просвета
М. Васева, Т. Велева
2
Литература
Клет България
В. Герджикова, Ил. Кръстева
3
Математика
 Архимед
 Здр. Паскакалев
4
История и цивилизация
Просвета София -1945
Б. Гаврилов, К. Славчев
5
География и икономика
Просвета София -1945
Ст. Дерменджиева, П. Събева
6
Биология и здравно образование
Клет България
Вл. Овчаров, О. Димитров
7
Физика и астрономия
Педагог 6
Ев. Бенова, Здр. Димова
8
Химия и ООС
Педагог 6
М. Павлова, М. Кирова
9
Информационни  технологии
Домино ООД
Ив. Първанов, Л. Бонев
10
Английски език – Teen Zone A1
Просвета София – 1945
Д. Петкова, Цв. Таралова
11
Изобразително изкуство
Клет България
Б. Дамянов, О. Занков
12
Музика
Просвета-София 1945
Л. Пейчева
13
Технологии и предпремачество
Просвета София -1945
В. Неделчева, Ат. Паскалев
14
Философия
Педагог 6
Г. Герчева, Р. Димитрова

девети клас

УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО АВТОР
1 Български език
Клет България
Анг. Петров, М. Падешка
2 Литература
Просвега София – 1945
Алб. Хранова, Л. Шишкова
3 Математика Архимед Г. Паскалев, М.Алашка
4 История и цивилизация
Просвега София – 1945
М. Груев, Б. Стоянов
5 География и икономика Просвега София – 1945 Ст. Дерменджиева, П. Събева
6 Биология и здравно образование
Клет България
Вл.Овчаров
7 Физика и астрономия Педагог 6 Ев.Бенова, Н.Велчев
8 Химия и ООС Педагог 6 М.Павлова, М.Кирилова
9 Философия Педагог 6 Г.Герчева, Р.Димитрова
10 Музика Просвета София – 1945 С. Георгиева
11 Английски език – Teen Zone Просвета София – 1945 Д. Петкова, Цв. Таралова
12 Немски език – Schritte Heubert Daniela Niobisen
13 Изобразително изкуство
Просвета София – 1945
Д. Димитров
14 Информационни технологии
Домино ООд
Ив. Първанов, Л. Боне
15

десети клас

УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО АВТОР
1
Български език
Литература
Клет България
Клет България
Анг. Петров
Б. Пенчев
2
Математика
Архимед М. Алашка
3 История и цивилизация
Клет България
 Искра Баева
4 География и икономика Просвета София – 1945  Ст. Дерменджиева
5 Биология и здравно образование
Клет България
 Вл. Овчаров
6 Физика и астрономия
Клет България
 Е. Бенова
7

8

Химия и ООС

Философия

Педагог 6

Педагог 6

 М. Павлова и др.

Г. Герчева

9

10

Икономика

Музика

Мартилен

Просвета София – 1945

М. Първанова, Ц. Лалева

Л. Пейчева

11 Английски език Тееn Zone For Real Просвета София – 1945  Д. Петкова

Martin Nobbr

12 Немски език Schritte Heuber Daniela Niobisen
13

14

Информационни технологии

Изобразително изкуство

Домино ООД

Клет България
Ив. Първанов, Л. Бонев

Св. Стефанов

единадесети клас

УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО АВТОР
Български език

Литература

Христоматия

Клет  България

Клет  България

Дамян Яков

A. Петров, М. Падешка, М. БалиноваБ. Пенчев, Ил. Кръстева

Дамян Яков

Математика Архимед Р. Алашка, М. Алашка, П. Паскалев
Информационни технологии

Модул 1: Обработка и анализ на данни

Модул 2: Мултимедия

Домино ООД

Домино ООД

Ив. Първанов, Л. Бонев

Ив. Първанов, Л. Бонев

Гражданско образование Клет  България Д. Вацов, Б. Знеполски
Информатика

МОДУЛ 1: Обекно-ориентирано проектиране и програмиране
МОДУЛ 2: Структури от данни и алгоритми

Изкуства

Изкуства

Кр. Манев и колектив

Кр. Манев и колектив

Английски езикTeen Zone Просвета Д. Петкова, Я. Спасова
Немски езикDeutsch rcht enfach fur Headway Джорджо Мотта

дванадесети клас

УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО АВТОР
1

2

Български език

Литература

АнубисКръгозор Т. Бояджиев, Вл. АтанасовР. Йовева, Д. Добрев
3 Английски език Headway
4 Математика Архимед Паскалеви
5 История и цивилизация – 11 кл. Просвета В. Гюзелев
6 Свят и личност Просвета Майа Грекова
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com