Учебници

Списъци

с утвърдените учебници по класове

за учебната 2022/2023 г.

Електронно четими учебници от страницата на МОН

Всички учебници  и учебни помагала на  в електронен вариант ще намерите от:

на издателство „Просвета“ тук ,

[advanced_iframe securitykey=“7f7a4ea9a0139232fe9413b58524200f21f6485b“ src=“//www.e-uchebnik.bg/“ width=“100%“ height=“200″]

на издателства „Klett“ от тук .

[advanced_iframe securitykey=“7f7a4ea9a0139232fe9413b58524200f21f6485b“ src=“https://sales.anubis-bulvest.com/parents/eReadableOnline“ width=“100%“ height=“200″]

на издателство „Бит и Техника“ от тук ,

[advanced_iframe securitykey=“7f7a4ea9a0139232fe9413b58524200f21f6485b“ src=“//www.e-uchebnici.com//“ width=“100%“ height=“200″]

на издателство „Домино“ от тук ,

на издателство „Изкуства“ от тук ,

[advanced_iframe securitykey=“7f7a4ea9a0139232fe9413b58524200f21f6485b“ src=“https://izkustva.bg“ width=“100%“ height=“200″]

[divider]

първи клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Буквар, П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
2. Читанка, П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
3. Учебна тетрадка № 1 по писане, П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
4. Учебна тетрадка № 2 по писане, П. Димитрова и Н. Петрова „Просвета Плюс“ ЕООД
5. Учебна тетрадка № 3 по български език, П. Димитрова и М. Бончева „Просвета Плюс“ ЕООД
6. Математика, В. Ангелова и Р. Топалска „Просвета Плюс“ ЕООД
7. Учебна тетрадка № 1, В. Ангелова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
8. Учебна тетрадка № 2, В. Ангелова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
9. Околен свят, Е. Василева и С. Цветанска „Просвета Плюс“ ЕООД
10. Учебна тетрадка по околен свят, Е. Василева и С. Цветанска „Просвета Плюс“ ЕООД
11. Музика, Калоферова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
12. Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД
13. Технологии и предприемачество, Л. Витанов и М. Райкова „Просвета Плюс“ ЕООД
14. Албум по технологии и предприемачество за I клас, Л. Витанов и М. Райкова „Просвета Плюс“ ЕООД

втори клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
2. Читанка, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
3. Учебна тетрадка по български език № 1, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
4. Учебна тетрадка по български език № 2, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
5. Учебна тетрадка към читанка, П. Димитрова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
6. Английски език “Hello”, Ем. Колева, Н. Георгиева „Просвета Плюс“ ЕООД  
7. Учебна тетрадка по английски език  “Hello”, Ем. Колева и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
8. Математика, В. Ангелова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
9. Учебна тетрадка по математика № 1, В. Ангелова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
10. Учебна тетрадка по математика № 2, В. Ангелова и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
11. Околен свят, Е. Василева и др.  
12. Учебна тетрадка по околен свят, Е. Василева и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
13. Музика, Г. Калоферова и др.  
14. Изобразително изкуство, П. Цанев и др. „Просвета Плюс“ ЕООД  
15. Технологии и предприемачество, Н. Цанев и др. „Булвест 2000″ ООД, ИК „Анубис“ ООД, Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“  
16. приложение – албум по технологии и предприемачество, Н. Цанев и др. „„Булвест 2000″ ООД, ИК „Анубис“ ООД, Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“  

трети  клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК
ИЗДАТЕЛСТВО, АВТОР
1.
Български език
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
2.
Читанка
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
3.
Уч. тетрадка по български език № 1
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
4.
Уч. тетрадка по български език № 2,
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
5.
Уч.тетрадка към читанката
„Просвета плюс” ЕООД, П.Димитров
6.
Английски език „Young Explorers”
Oxford Nina Lander
7.
Уч. тетрадка по английски език
Oxford Nina Lander
8.
Математика
„Просвета плюс” ЕООД, В.Ангелова
9.
Уч. тетрадка по математика № 1
„Просвета плюс” ЕООД, Ст.Дойчинова
10.
Уч. тетрадка по математика № 2
Просвета плюс” ЕООД, Ст.Дойчинова
11.
Компютърно моделиране
„Просвета плюс” ЕООД, Ант.Миланова
12.
Човекът и обществото
„Просвета плюс” ЕООД, С.Цветанова
13.
Уч. тетрадка по човекът и обществото
„Просвета плюс” ЕООД, С.Цветанова
14.
Човекът и природата
„Просвета плюс” ЕООД, М.Кабасанова
15.
Уч. тетрадка по човекът и природата
„Просвета плюс” ЕООД, М.Кабасанова
16.
Музика
Просвета плюс” ЕООД, Г.Калоферова
17.
Изобразително изкуство
„Просвета плюс” ЕООД,
П.Цанев
18.
Технологии и предприемачество
„Просвета плюс” ЕООД, Л.Витанов
19.
Албум по Технологии и предприемачество
„Просвета плюс” ЕООД, Л.Витанов

четвърти  клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК, АВТОР
ИЗДАТЕЛСТВО
Е
Български език, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
2.
Читанка, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
3.
Учебна тетрадка по български език № 1, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
4.
Учебна тетрадка по български език № 2, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
5.
Учебна тетрадка за развитие на речта, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
6.
Учебна тетрадка по четене, П.Димитрова
Просвета плюс” ЕООД
7.
Английски език “Hello”
Oxford
8.
Учебна тетрадка по английски език
Oxford
9.
Математика, Вл.Ангелова
Просвета плюс” ЕООД
10.
Учебна тетрадка по математика част 1, Вл.Ангелова
Просвета плюс” ЕООД
11.
Учебна тетрадка по математика част 2. Вл.Ангелова
Просвета плюс” ЕООД
12.
Компютърно моделиране, Д.Дурева
Просвета София” АД
13.
Учебна тетрадка по компютърно моделиране. Д.Дурсва
Просвета София” АД
14.
Човекът и обществото, С.Цветанска
Просвета плюс” ЕООД
15.
Учебна тетрадка по човекът и обществото, С.Цветанска
Просвета плюс” ЕООД
16.
Човекът и природата, М.Кабасанова
Просвета плюс” ЕООД
17.
Учебна тетрадка по човекът и природата, М.Кабасанова
Просвета плюс” ЕООД
18.
Музика, Г.Калоферова
Просвета плюс” ЕООД
19.
Изобразително изкуство, П.Цанев
Просвета плюс” ЕООД
20.
Домашен бит и техника, Л.Витанов
Просвета плюс“ ЕООД
21.
Албум приложение по домашен бит и техника, Л.Витанов
Просвета плюс” ЕООД


пети  клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1.
Български език

М.Христова-Плашилска и др.

 ИК “Анубис” ООД
2. Литература  К.Протохристова ИК “Анубис” ООД
3. Английски език “Hello”, Д. Петкова и др. „Просвета-София“АД
4. Математика, Т.Витанов и др. ИК “Анубис” ООД
5. Информационни технологии, Н. Николова и др. „Просвета-София“ АД
6. История и цивилизации, Т. Леков и колектив „Просвета-София“ АД
7. География и икономика,  доц. д-р Л. Цанкова и др. „Просвета-Плюс “ АД
8. Човекът и природата, М. Кабасанова и колектив „Просвета АзБуки“ ЕООД
9. Музика, В. Сотирова и др. „Просвета-София“ АД
10. Изобразително изкуство, проф. О. Занков  и др. ИК “Анубис” ООД
11. Домашна техника и икономика, Т. Николова и др. „Бит и техника“ ООД

шести клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1. Български език

Музика
Технологии и предприемачество
Философия
Предприемачество

ИК „Анубис” ООД
Литература
Математика
История и цивилизация
География и икономика
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и ООС
Информационни технологии
Английски език Teen zone А1
Изобразително изкуство

седми клас

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИК
ИЗДАТЕЛСТВО,АВТОР
1.
Български език
ИК“Анубис“ ООД. М.Георгиева
2.
Литература
ИК“Анубис“ ООД, П.Протохристова
3.
Английски език “Hello”
„Просвета-София“АД, Д. Петкова
4.
Математика
“ Просвета-София“ АД, П.Николова
5.
История и цивилизация
„Булвест 2000“ ООД, Г.Якимов
6.
География и икономика
„Просвета-София“АД, Ст.Дермендиева
7.
Биология и здравно образование
„Булвест 2000“ ООД, Вл.Овчаров
8.
Химия и опазване на околната среда
„Педагог-6”, М.Павлова
9.
Физика и астрономия.
„Педагог-6”, Ев.Бейова
10.
Музика
„Просвета-София“АД, В. Сотирова
11.
Изобразително изкуство
ИК“Анубис“ ООД, О.Занков
12.
Технологии и нредприемачество
„Бит и техника“ ООД, Т. Николова

осми клас

УЧЕБНИК
ИЗДАТЕЛСТВО
АВТОР
1
Български език
Клет България – Анубис
М. Георгиева
2
Литература
БГ Учебник
И. Инев
3
Математика
 Архимед
 Здр. Паскакалев
4
История и цивилизация
Просвета София -1945
Б. Гаврилов, К. Славчев
5
География и икономика
Просвета София -1945
Ст. Дерменджиева, П. Събева
6
Биология и здравно образование
Клет България
Вл. Овчаров, О. Димитров
7
Физика и астрономия
Педагог 6
Ев. Бенова, Здр. Димова
8
Химия и ООС
Педагог 6
М. Павлова, М. Кирова
9
Информационни  технологии
„Домино“ ООД
Ив. Първанов, Л. Бонев
10
Английски език – Teen Zone A1
Просвета София – 1945
Д. Петкова, Цв. Таралова
11
Изобразително изкуство
Клет България
Б. Дамянов, О. Занков
12
Музика
Просвета-София 1945
Л. Пейчева
13
Предприемачество
„Мартилен-София”
 Кирил Тодоров
14
Философия
Педагог 6
Г. Герчева, Р. Димитрова

девети клас

УЧЕБНИК
ИЗДАТЕЛСТВО
АВТОР
1
Български език
Клет България – Анубис
М. Георгиева
2
Литература
Клет България – Булвест 2000
Б. Пенчев, В. Герджикова
3
Математика
Архимед
Г. Паскалев, М.Алашка
4
История и цивилизация
Просвега София – 1945
М. Груев, Б. Стоянов
5
География и икономика
Просвега София – 1945
Ст. Дерменджиева, П. Събева
6
Биология и здравно образование
Клет България
Вл.Овчаров
7
Физика и астрономия
Педагог 6
Ев.Бенова, Н.Велчев
8
Химия и ООС
Педагог 6
М.Павлова, М.Кирилова
9
Философия
Педагог 6
Г.Герчева, Р.Димитрова
10
Музика
Просвета София – 1945
С. Георгиева
11
Английски език – Teen Zone А2.1
Просвета София – 1945
Д. Петкова, Цв. Таралова
12
Немски език – Schritte 1
Heubert
Daniela Niobisen
13
Изобразително изкуство
Клет България – Булвест 2000
Св. Стефанов
14
Информационни технологии
Домино EООД
Ив. Първанов, Л. Бонев
15
Здравословни и безопасни условия на труд
БГ Учебник
З. Стоянов

десети клас

УЧЕБНИК
ИЗДАТЕЛСТВО
АВТОР
1
Български език
Литература
Клет България-Булвест
Клет България- Булвест
Анг.  Петров
Б. Пенчев
2
Математика
Архимед
М. Алашка
3
История и цивилизация
Клет България- Булвест
 Искра Баева
4
География и икономика
Просвета София – 1945
 Ст. Дерменджиева
5
Биология и здравно образование
Клет България- Булвест
 Вл. Овчаров
6
Физика и астрономия
Педагог 6
 Е. Бенова, М. Градинарова
7
8
Химия и ООС
Философия
Педагог 6
Педагог 6
 М. Павлова и др.
Г. Герчева
9
10
Икономика
Музика
Мартилен
Просвета София – 1945
М. Първанова, Ц. Лалева
Л. Пейчева
11
Английски език Тееn Zone В1.1
Просвета София – 1945
 Д. Петкова
Martin Nobbr
12
Немски език  – Schritte 2
Heuber
Silke Nilpert
13
14
Информационни технологии
Изобразително изкуство
Домино ЕООД
Клет България – Булвест
Ив. Първанов
Св. Стефанов

единадесети клас

УЧЕБНИК
ИЗДАТЕЛСТВО
АВТОР
Български език
Клет  България
Булвест 2000
A. Петров, М. Падешка
Литература
Клет  България
Булвест 2000
Б. Пенчев, Ил. Кръстева
Христоматия
БГ Учебник 
А. Руневска
Гражданско образование

 

Клет  България
Булвест 2000
Д. Вацов, Б. Знеполски

 

Математика
Архимед
Р. Алашка, П. Паскалев
Английски език
Teen Zone В1.1
Просвета
Д. Петкова, Я. Спасова
Немски език –
Schritte 3
Клет България
Булвест 2000

 

дванадесети клас
УЧЕБНИК
ИЗДАТЕЛСТВО
АВТОР
1
Български език

 

Клет  България ООД
Булвест 2000
A. Петров, М. Падешка

 

2
Литература

 

Христоматия
Клет  България ООД
Булвест 2000
БГ Учебник 
Б. Пенчев, Ил. Кръстева

 

А. Руневска
3
Математика

 

Клет  България ООД
Анибус 
М. Христов,
Евг. Стоименова
4
Английски език
Teen Zone
Просвета София – 1945
Д. Петкова, Я. Спасова
5
Немски език – Schritte 4
Heuber
6
Гражданско образование

 

Клет България ООД
Анибус
Ив. Колев,  Т. Ялъмов