НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Средно училище „Елин Пелин“ – Варна работи по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Програмата съдържа два модула.

По Модул 1 – Изкуства са сформирани 2 групи от втора възрастова група:

  • „Театрална работилница“
  • вокална група „Елин- пелинчета“,

а по Модул 2 – Спорт са сформирани два отбора съответно по:

  • баскетбол – „Устрем“
  • футбол „Малките футболисчета“.

Целите, които СУ „Елин Пелин“ – Варна си поставя със сформирането на групата по театрално изкуство и отборите по баскетбол и футбол е изграждане на  личности с креативно и нестандартно мислене, въображение, можещи да изразяват и интерпретират себе си, повишаване качеството и ефективността на училищното образование, подобряване постиженията на учениците, придобиване на ключови компетентности, развиване и реализация на творческите и спортни заложби и потенциала на младите хора.

Това би  допринесло за изграждане на необходимите на учениците умения за 21-ви век, за насърчаване на отворено и гъвкаво обучение. Училището ще развие у учениците система от универсални умения и нагласи за критично мислене, креативност, инициативност и вземане на решения, справяне с проблеми, и работа в екип.

Повече информация относно националната програма – прочетете тук

Дейности

Театрална работилница

ОТЧЕТ

Вокална група „Елин-пелинчета”

отчет

 ГРУПА  ПО БАСКЕТБОЛ  5-7 КЛАС
ПО НП“ ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

ОТЧЕТ

 ГРУПА  ПО ФУТБОЛ 2 КЛАС
„Малките футболистчета“

отчет