Извънкласни дейности

На основание чл. 257 ал. 1, чл. 258 ал. 1, чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, чл. 19 ал. 1 от Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с ПМС № 289 от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет, Решение на ПС, Протокол № 6 от 22.01.2019 г. със

Заповед № РД – 07 – 492 / 22.01.2019  г.
на Директора на училището, госпожа Донка Иванова

Групи

за занимания по интереси за втория срок

на учебната 2018/2019 година

1. Област Математика

– 1а клас  – 14 ученици – „Любознайко“ – ръководител Недялка Йорданова

– 5а клас – 12 ученици – „Мисля, мога, знам“ – ръководител Светлана Колева

– 7а клас – 10 ученици – „Математика – лесна и интересна“ – ръководител Диана Цанкова

2. Област Дигитална креативност – Информационни технологии

– 6а клас – 11 ученици – „Гугъл приложения – работа в облак“ – ръководител Живка Добрева

3. Област Природни науки – химия и опазване на околната среда

– 7а клас – 11 ученици – „Заедно за природата“ – ръководител Радостина Филева

4. Област Технологии – предприемачество

– 9а клас – 15 ученици – „Млад предприемач“ – ръководител Евгения Георгиева

5. Област Изкуства и култура

– 3а и 4 а клас – 15 ученици – Вокален състав „Моряче“ – ръководител Красимир Димитров

– 5а и 6а клас – 13 ученици – Танцов състав „Танците на българина“ – ръководител Радослав Иванов

Вашият коментар