Прием

 • За достъп чрез Фейсбук до страницата „Професии На Бъдещето – Варна 2022″, влезте в профила си или създайте акаунт.

 • За достъп чрез Инстаграм използвайте линк: – https://www.instagram.com/tsentarzakariernoorientirane

 

Прием в подготвителни групи

за 2023 – 2024 година

            За учебната 2023 / 2024 година в СУ „Елин Пелин“ гр. Варна приемът в подготвителни групи се осъществява:
 • Една група 5 годишни, полудневна организация на учебния ден  –  до 23 деца;
 • Една група 6 годишни, полудневна организация на учебния ден  –  до 23 деца

  Публичният линк за достъп до системата за прием в ПГ в училище  е:  https://dg.uslugi.io/pg/

1. Правила за прием и нормативна уредба

2. ГРАФИК на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на община Варна за учебната 2023-2024 година

3. Прием в детски градини – община ВАРНА

 Прием I клас за 2023 – 2024 година

   1. БРОЙ НА МЕСТАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

    За учебната 2023 / 2024 година в СУ „Елин Пелин“ гр. Варна приемът в първи клас се осъществява в две паралелки:

    – Една паралелка с целодневна организация на учебния ден с избираема подготовка по български език и литература и хореография — до 22 ученици.

    – Една паралелка с целодневна организация на учебния ден с избираема подготовка по български език и литература, английски език и хореография — до 22 ученици.

    2. Правила за прием и нормативна уредба

    Прием в първи клас в СУ „Елин Пелин“:

 1. График за дейностите за прием в първи клас за учебната 2023- 2024 година  –  изтегли 

 2. Критерии за прием в първи клас на  за учебната 2023- 2024  година  – изтегли

 3. Райони на училищата към правила за електронен прием за първи клас  

  – район на СУ „Елин Пелин“

 4. Необходими документи за прием:

 • Заявление от родителя/настойника за записване в първи клас – изтегли образец

 • Копие на удостоверението за задължително предучилищно образование през учебната 2022- 2023  година

 • Оригинал на удостоверението за задължително предучилищно образование през учебната 2022 – 2023  година се представя при записване

 • Копие от акта за раждане на детето

 • Лична карта на родителя/настойника (показва се длъжностното лице).

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪОБРАЗНО ГРАФИКА НА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНА ВАРНА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ АКТИВИРАНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2023 ГОДИНА

Публичният линк за достъп до системата за прием в първи клас е: 

https://school.uslugi.io

Вход в системата:   https://school.uslugi.io/area

Карта  – райониране

  Прием  за  V  клас  за  2023 – 2024  година

БРОЙ НА МЕСТАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
За учебната 2023/2024 година в СУ „Елин Пелин“ гр. Варна приемът в пети клас се осъществява в една паралелка на полудневна организация на учебния ден по 26 ученици:
– Една паралелка полудневна организация на учебния ден с избираема подготовка по и хореография — до 26 ученици.

Прием след VII  клас за 2023 – 2024 година

Утвърден  държавен план прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво

БРОЙ НА МЕСТАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
– Една  професионална паралелка с професия „Танцьор“ и специалност от професията — „Български народни танци“  — до 26 ученици

[advanced_iframe securitykey=“7f7a4ea9a0139232fe9413b58524200f21f6485b“ src=“https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQczOLcRTuZjG3yALhHtuwzBUykoo_ynQ5mYg1g4Oh3GIa2M-4cDQkyCQeDC__BZdOhQMYFgP1fIlVk/embed?start=true&loop=true&delayms=3000″ frameborder=“0″ width=“660″ height=“506″]

Вашият коментар