ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ 2019/2020

със Заповед № РД – 07 – 118/ 08.10.2019  г.
на Директора на училището, госпожа Донка Иванова се определят следните групи

за учебната 2019/2020 година

 1. „Вълшебен свят“ – Български език“ – 1а клас, ръководител: Светлана Костадинова
 2. „Да бъдем грамотни“ – Български език“ – 4б клас, ръководител: Валя Стоянова
 3. „Да овладеем българския език“ – Български език“ – 5а клас, ръководител: Петя Хритова
 4. „Да си грамотен е модерно“ – Български език“ – 12а клас, ръководител: Миролюбка Цонева
 5. „Знаещи третокласници“ – Български език“ – 3а клас, ръководител: Йорданка Димитрова
 6. „Историята – памет и бъдеще“ – История и цивилизация
  – 9а клас, ръководител: Маргарита Младенова
 7. „Математическа работилница“ – Математика –
  7а клас, ръководител: Светлана Колева
 8. „Многознайко“ – Български език“ – 3б клас, ръководител: Антония Владева
 9. „Успешни в НВО“ – Български език“ – 7а клас, ръководител: Петя Хритова