ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН 2019/2020

със Заповед № РД – 07 – 417/ 03.01.2020  г.
на Директора на училището, госпожа Донка Иванова се определят следните групи

за учебната 2019/2020 година

  1. „В дигиталния свят“ – 4 а клас, ръководител: Светлана Кателиева
  2. „Компютърна графика“ – 5а клас, ръководител: Живка Добрева
  3. „Стъпка по стъпка в дигиталния свят“ – 6 б клас, ръководител: Диана Цанкова

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com