ВАКАНЦИИ и Неучебни дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Заповед на министъра на образованието и науката от 30.08.2022 г.    [button color=“orange“ size=“small“ link=“https://drive.google.com/file/d/15rJerdSHM45dedpgdY-3h-zn591rkIhV/view?usp=sharing“ target=“blank“ ]Изтегли от тук[/button]

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01-05.02.2023 г. – междусрочна
08.04.2022 г. – 17.04.2022 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
12.04.2022 г. – 17.04.2022 г. вкл.  пролетна за XII клас

Неучебни дни – официални празници

06.09.2022 г. – Ден на Съединението;
22.09.2022 г. – Ден на Независимостта на България;
01.11.2022 г. – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения;
24.12.2022 г. – Бъдни вечер, 25 и 26 декември 2021 г. – Рождество Христово;

01.01.2023 г. – Нова година;
03.03.2023 г. – 3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник;
01.05.2023 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
06.05.2023 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2023 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г.  I – XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г. VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Вашият коментар