НВО Дигитални компетентности 10 клас – тестове, задачи и критерии за проверка

 

Оценяването включваше решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2)- 60 мин.

Проверяват се компетентности, които съответстват на както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност

(http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences)

В следващата таблица са представени петте области за оценяване на дигитална компетенция:


 

ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ – 2015 Г.

МОДУЛ 1

Тест Вариант 1 с критерии

Изтегли теста

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА ТЕСТА

Отговори на тест от модул 1  изтегли  –  ключ с отговори

МОДУЛ 2

Примерна задача с критерии

Задача за изтегляне – Ресурсна таблица

ТЕСТ И ЗАДАЧИ – 2016 Г.

МОДУЛ 1

Тест Вариант 2 с критерии

Тест за модул 1 изтегли  от тук.                   ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА ТЕСТА 

Отговори на тест от модул 1  изтегли от тук.

МОДУЛ 2

Примерна задача с критерии

Задача за изтегляне – Ресурсна таблица

Решение на практическата задача изтегли от тук.

ЗАДАЧА – 2017 Г.

Задача НВО  юни – 2017

Ресурсна таблица – изтегли от тук.

 

              ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА                          ЗАДАЧИ  ЗА  САМОПОДГОТОВКА                                                                 

                                    ТЕСТ 1                                                                    ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2;

                                                                                                                     Ресурсна таблица – maturazad3

                                    ТЕСТ 2                                                                   ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 2 МОДУЛ 2;

                                    ТЕСТ 3                                                                   ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 3 МОДУЛ 2; 

                                                                                                                    Ресурсна таблица – climatenew

                                    ТЕСТ 4                                                                  ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 4 МОДУЛ 2;

                                                                                                                    Свалете файла

                                                                                                                     vedomost-student.xlsx на вашия

                                                                                                                      компютър.

                                                                                                                     Задачата се намира в работен лист

                                    ТЕСТ 5                                                                   ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2;

                                    ТЕСТ 6                                                                   ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2;