История

Човек, който не може да танцува, е необразован и недодялан, а добрият танцьор е образец за изтънчен, просветен и културен човек.

 Платон

Много преди създаването на хореографските паралелки, ученици от училище „Елин Пелин” танцуваха народни танци в читалище „Христо Ботев”. Техните изяви на общоучилищни и извънучилищни празници провокираха желанието на учителския колектив за създаване на хореографски паралелки в училището, където ученици от всички възрасти да могат да танцуват и изявяват своите способности. Чрез обучението по хореография ще се предаде идентичност на училището, то ще има свой индивидуален облик.

Началото

През учебната 1994-1995 година па предложение на Педагогическия съвет на СОУ „Елин Пелин”, на директора на училището Росица Друмева,на Община Варна и с подкрепата на Дружеството на хореографите град Варна,с наредба на МНО се утвърждава прием  в паралелка с профил „Хореография” в ІХ клас.Хореограф на класа е Стоян Ризов, корепетитор Димитър Койчев, класен ръководител Елена Николова. През същата учебна година  по решение на Педагогическия съвет  е сформирана хореографска паралелка в І клас с хореограф Диана Добрева, корепетитор Милко Янев, класен ръководител Иванка Кънева. Паралелно със задължителните  по програма часове са сформирани групи по СИП хореография в V-VІІІ клас. Следващата година  хореография се изучава  в І,ІІ,ІХ,Х клас и към екипа на хореографите се включва Мария Дражева с корепетитор Димитър Димитров.

Вашият коментар