Стипендии

Заповед на Директора относно видовете стипендии, условията и реда за получаване на стипендия от учениците, завършили основно образование в

СУ “ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА

на първия учебен срок на учебната 2023/2024 година (качена на 21.09.2023г.)

Заповед на Директора относно видовете стипендии, условията и реда за получаване на стипендия от учениците, завършили основно образование в

СУ “ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА 

на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година

(качена на 07.02.2024 г.)

ПРАВИЛА

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
В СУ„ЕЛИН ПЕЛИН” ГР. ВАРНА

Правилата са изготвени въз основа на ПМС 328 от 21.12.2017 година
ДВ бр. 10/28.12.2017 г.

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Необходими документи: