Дневен режим и организация на учебния ден

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА ПРИСЪСТВЕНА

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г., УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА

РАЗПИСАНИЕ  НА  УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ПЪРВИ  И  ВТОРИ  КЛАС  (35  ́)                                         ОТ ТРЕТИ ДО ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС (40  ́)

  1.                                       8 20 – 8 55                                                          8 :10 – 8: 50
  2.                                       9 05 – 9 40                                                          9: 00 – 9 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

9 40 – 10 05

  1.                                    10 05 – 10 40                                                        10: 05 – 10: 45
  2.                                    10 50 – 11 25                                                         10: 55 – 11 :35
  3.                                    11 35 – 12 10                                                         11: 45 – 12: 25
  4.                                    12 20 – 12 55                                                         12: 35 – 13: 15
  5.                                     –                                                                  13: 25 – 14: 05

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Вашият коментар